Email disclaimer

E-mails en eventuele bijlage(n) van JK Hage IT Consultancy zijn uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zijn strikt persoonlijk & vertrouwelijk. Indien een door u ontvangen e-mail niet voor u bestemd is, verzoeken wij u dit bericht en eventuele bijlage(n) aan JK Hage IT Consultancy terug te sturen en alle kopieën ervan te vernietigen. JK Hage IT Consultancy is niet aansprakelijk voor virussen in e-mailberichten en/of bijlage(n) of voor schade ontstaan door het onjuist zijn, onvolledig zijn en/of niet-tijdig ontvangen van de inhoud van het bericht.